Giới thiệu chung

   Ngành Tin học Xây dựng bắt đầu được mở ngành đào tạo năm 1991. Phụ trách ngành là bộ môn Tin học trực thuộc khoa Cầu Đường. Khóa đầu tiên là K36.

        Năm 2001 khoa Công nghệ thông tin được thành lập. Theo quyết định 497/2001/QĐ-TCCB bộ môn Tin học tách thành bộ môn Công nghệ phần mềm và bộ môn Kỹ thuật hệ thống. Bộ môn Công nghệ phần mềm tiếp tục phụ trách ngành.

        Ngày 10/1/2005, theo quyết định số 10/2005/QĐ-TCCB của hiệu trưởng trường ĐHXD bộ môn Tin học Xây dựng được thành lập với các thành viên ban đầu: GVC.ThS Vũ Trường Sơn; GV.KS Lê Trọng Hòa; GVC.ThS Đào Tăng Kiệm; GV.KS Nguyễn Ngọc Châu; GV.ThS Hoàng Chính Nhân; GV.KTS Nguyễn Phú Quảng, GV. Trần Anh Bình, GV Dương Diệp Thúy. Bắt đầu thời gian này, bộ môn Tin học Xây dựng phụ trách ngành Tin học Xây dựng.

        Sau này có thêm các thành viên mới: Phan Thái Trung, Đỗ Quốc Hoàng, Nguyễn Thị Hải Như, Nguyễn Đức Nghiêm, Phạm Văn Hoàn, Trần Tiến Đạt, Nguyễn Mạnh Tuấn

        Qua gần 30 năm đào tạo, ngành đã mở được 29 khóa, trong đó có 24 khóa sinh viên tốt nghiệp với gần 2.000 kỹ sư.

Các chuyên ngành: Tin học Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp

Danh sách cán bộ giảng dạy:

1. GVC. ThS. Vũ Trường Sơn – Nguyên Trưởng khoa CNTT, nguyên Trưởng bộ môn THXD

2. GVC. ThS. Đào Tăng Kiệm – Nguyên phó phòng Hợp tác Quôc tế

3. KS. Lê Trọng Hòa – Nguyên Trưởng bộ môn THXD

4. GVC. ThS. Nguyễn Ngọc Châu – Giảng viên đã nghỉ hưu

5. PGS. TS Trần Anh Bình – Trưởng khoa CNTT, nguyên Trưởng bộ môn THXD

6. GVC.TS. Dương Diệp Thúy – Trưởng bộ môn THXD

7. GVC.TS. Đỗ Quốc Hoàng – Phó trưởng bộ môn THXD

8. TS. Nguyễn Thị Hải Như – Chủ tịch công đoàn

9. ThS. Phan Thái Trung – Giảng viên

10. NCS. Phạm Văn Hoàn – đang làm NCS tại Đài Loan

11. NCS. Nguyễn Mạnh Tuấn – đang làm NCS tại Hàn Quốc

12. NCS. Trần Tiến Đạt – đang làm NCS tại Nhật Bản

Các môn học do bộ môn giảng dạy:

STTTên môn họcSố tín chỉ
1Tin học đại cương3
2Tin học ứng dụng trong thiết kế2
3Tin học ứng dụng trong thi công2
4AutoCAD nâng cao2
5Lập trình trong CAD2
6Ngôn ngữ lập trình2
7Chuyên đề tin học 12
8Chuyên đề tin học 22
9Đồ họa máy tính 12
10Đồ họa máy tính 22
11Thực hành tin học 12
12Lập trình phân tích kết cấu2
13Các phần mềm ứng dụng trong xây dựng2
14Thực tập cán bộ kỹ thuật5
15Đồ án tốt nghiệp10
  • Lãnh đạo bộ môn qua các thời kỳ:
Thời kỳTrưởng bộ mônPhó Trưởng Bộ Môn
2005-2009GVC.ThS. Vũ Trường SơnGV.KS Lê Trọng Hòa;
2009- 2/2012GV.KS Lê Trọng Hòa;GV.ThS. Dương Diệp Thúy
3/2012- 3/2015TS. Trần Anh BìnhGV.ThS. Dương Diệp Thúy
4/2015- 8/2018GVC.ThS. Vũ Trường SơnGV.ThS. Đỗ Quốc Hoàng
8/2018 – nayGVC.TS. Dương Diệp ThúyGV.CTS. Đỗ Quốc Hoàng