Chương trình đào tạo cử nhân

NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC XÂY DỰNG

(chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Tin học Xây dựng đang trong quá trình hoàn thiện)

Tổng số tín chỉ:

Đại cươngMôn liên ngànhMôn chuyên ngành Xây dựngMôn chuyên ngành Tin học
52393940

Chương trình đào tạo - môn Đại cương

STTMôn Học Số tín chỉSố TC
1TOÁN HỌCĐại số318
2Giải tích 13
3Giải tích 24
4Toán học tính toán3
5Xác suất thống kê2
6Toán rời rạc.3
7Vật lý Vật lý 136
8Vật lý 22
9Thực hành Vật lý1
10Mác - LêNhững nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê 1210
11Những nguyên lý của chủ nghĩa Mác Lê 23
12Tư tưởng HCM2
13Đường lối Cách mạng của ĐCSVN3
14Tin học Đại Cương33
15Pháp luật Việt Nam Đại Cương22
16Kỹ Thuật Điện22
17Thủy lực Đại cương33
18Tiếng AnhTiếng Anh cơ bản 138
19Tiếng Anh cơ bản 23
21Tiếng Anh chuyên ngành2

Chương trình đào tạo - môn Liên ngành

STTMôn HọcSố tín chỉSố TC của bộ mônTổng số
21Môi trường và phát triển bền vững 2239
22Vật liệu xây dựng33
23Cơ học cơ sở33
24Sức bền VL 133
25Sức bền VL 222
26Cơ học KC 133
27Cơ học KC 222
28Hình họa22
29Vẽ kỹ thuật22
30Kinh tế XD 122
31Máy Xây dựng22
32Kiến Trúc 133
33Đồ án Kiến trúc 111
34Trắc địa33
35Thực tập Trắc địa11
36Địa chất Công trình22
37Cơ học đất33

Chương trình đào tạo - môn chuyên ngành xây dựng

STTMôn HọcSố tín chỉ
38Kết cấu BTCT3
39Đồ án KC BTCT1
40Thực tập công nhân2
41Nền móng2
42Đồ án Nền móng1
43Kết cấu nhà BTCT3
44Đồ án Kết cấu nhà BTCT1
45Kỹ thuật TC3
46Đồ án Kỹ thuật TC1
47Tổ chức TC4
48An toàn Lao động2
49Kết cấu thép 12
50Kết cấu nhà thép3
51Đồ án KC nhà thép1

Chương trình đào tạo - môn chuyên ngành Tin học

STTMôn HọcSố tín chỉ
52Thuật toán và Cấu trúc dữ liệu2
53Ngôn ngữ lập trình3
54Cơ sở dữ liệu 12
55CAD nâng cao2
56Lập trình trong CAD2
57Kiến trúc máy tính2
58Mạng máy tính2
59Hệ quản trị CSDL2
60ĐỒ án Hệ quản trị CSDL1
61Lập trình trên môi trường windows2
62Thực hành TH12
63Đồ họa máy tính 12
64Chuyên đề TH12
65Công nghệ web2
66Công nghệ Phần mềm2
67Lập trình phân tích KC2
68Chuyên đề TH22
69Các phần mềm Ứng dụng trong XD2
70Thực tập Cán bộ kỹ thuật4
71Đồ án TN10