ASCO thông báo tuyển dụng 05 kỹ sư Xây dựng

[THÔNG TIN TUYỂN DỤNG]
Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO là một trong 10 doanh nghiệp Kiểm toán hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Kiểm toán dự án. Trong gần 14 năm qua, công ty đã kiểm toán gần 8.000 dự án với đầy đủ các hình thức của các Bộ ban ngành, các dự án phi chính phù, ADB, WB…Hiện nay để đáp ứng nhu cầu mở rộng Quy mô Kiểm toán dự án, ASCO thông báo tuyển dụng 05 kỹ sư Xây dựng. Thông tin chi tiết mời bạn xem theo link sau :https://www.asco.vn/…/tuyen-dung-ky-su-xay-dung-nam-2021

Không có mô tả ảnh.
Có thể là hình ảnh về văn bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *