Danh sách phân công thực tập cán bộ kỹ thuật K61 – Đợt 3

Phân công thực tập tốt nghiệp:

1. Các sinh viên có tên trong danh sách kèm theo nhận phân công hướng dẫn thực tập và cơ quan thực tập. Các bạn liên lạc với giáo viên và cơ quan để nhận nhiệm vụ.

2. Nội dung thực tập: Các sinh viên thực hiện nghiêm chỉnh nội dung do thầy cô hướng dẫn giao và các nội dung tại đơn vị thực tập.

3. Thời gian thực tập là 5 tuần Chúc các bạn sinh viên có thời gian thực tập bổ ích và hoàn thành tốt nhiệm vụ

Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *