THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 K61 – T1/2021

THÔNG BÁO NỘP ĐỒ ÁN TN ĐỢT 1 – T1/2021

1. NỘP THUYẾT MINH BẢN CỨNG

•Ngày 22/1/2021 từ 9h-17h tại phòng 423A1

2. ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NỘP ĐỒ ÁN

– Yêu cầu sinh viên điền thông tin vào link google sheet bên dưới (theo mẫu) để có thông tin in phiếu cho điểm tốt nghiệp.

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KVMjNoETwXP0l3jDnA7tNlMG2_KIxJxl2zk0q9Ucsko/edit?usp=sharing

3. NỘP MÃ NGUỒN PHẦN MỀM – PHẦN MỀM VÀ FILE THUYẾT MINH ĐỒ ÁN

– Nội dung gồm 3 file: 1 file chứa mã nguồn phần mềm, 1 file chứa phần mềm đã đóng gói, 1 file chứa toàn bộ thuyết minh .

– Yêu cầu tất cả các bạn sinh viên NÉN và nộp file mềm (đuôi .zip hoặc .rar) và upload vào đường link bên dưới.

https://driveuploader.com/upload/vwZnof9EH4/

CHÚ Ý:

• Chỉ gửi 1 file nén duy nhất, nội dung file gồm phần mềm và file thuyết minh đồ án TN.

• Cú pháp đặt tên file: TranVanAn_112361_61TH1 (viết không dấu)

• Trước khi upload cần kiểm tra kỹ nội dung file và CHỈ UPLOAD 1 LẦN DUY NHẤT.

• Hạn nộp: 12h00, ngày 20.1.2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *