PHÂN CÔNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

PHÂN CÔNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Bộ môn Tin học Xây dựng xin gửi phân công thực tập tốt nghiệp như link đính kèm. Các bạn còn thiếu thông tin như số điện thoại yêu cầu cập nhật.
Thời gian thực tập là 5 tuần – tính từ ngày 24/8/2020, liên hệ với giáo viên hướng dẫn để nhận nhiệm vụ. Các bạn đi thực tập tại các công ty đảm bảo 2 yêu cầu:
1. Hoàn thành công việc do thầy cô hướng dẫn giao
2. Hoàn thành công việc tại đơn vị thực tập
Các bạn sau khi thực tập phải có nhận xét đánh giá và cho điểm của đơn vị thực tập. CHÚC CÁC BẠN SINH VIÊN CÓ THỜI GIAN THỰC TẬP THẬT BỔ ÍCH

https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Vz-TgFbvZqj4vt32af3Ybv-T8K2RFvwEZVjg32p41o/edit?fbclid=IwAR0cnJZMoDQoMjpSOwkPqwyT-Xs63YBku3M05aG7LMmyUinVTUCj-3w7JI0#gid=313439440

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *