CÔNG TY HÀI HÒA CẦN TUYỂN THỰC TẬP SINH

Chuẩn bị cho đợt thực tập sinh viên K61, Công ty Hài Hòa có nhu cầu tuyển 05 bạn sinh viên thực tập. Công việc: Lập trình các phần mềm xây dựng hoặc mô hình hoá BIM. thời gian thực tập bắt đầu 17/8/2020. Các bạn sinh viên có cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp và ngành nghề phù hợp. Sau khi thực tập các bạn sinh viên thực tập tốt sẽ được tuyển dụng làm việc tại công ty.

Các bạn đăng ký tại VP bộ môn – P423-A1 trong giờ hành chính đến hết ngày 14/8/2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *