Khóa đào tạo Ứng dụng BIMSYNC trong phối hợp và đánh giá mô hình BIM cho sinh viên trường Đại học Xây dựng

Thông báo: Về kế hoạch khóa đào tạo Ứng dụng BIMSYNC trong phối hợp và đánh giá mô hình BIM cho sinh viên các khoa, Viện trong trường Đại học Xây dựng

  • Để tạo điều kiện cho sinh viên có thể tiếp cận, trải nghiệm sớm công nghệ BIM, nhất là các công cụ BIM thực tế ngay từ khi còn học tập trong trường ĐH, Viện quản lý đầu tư xây dựng tổ chức khóa học đào tạo ứng dụng BIMSYNC trong phối hợp và đánh giá mô hình BIM
  • Khoa CNTT được Viện hỗ trợ 3 suất học hoàn toàn miễn phí cho Sinh viên của Khoa.
  • Đối tượng tham gia: sinh viên năm thứ ba trở lên
  • Thời gian dự kiến:
    • Khoá 1: 8 giờ 30 đến 11 giờ 30, 07/07 và 09/07/2020
    • Khoá 2: 14 giờ 00 đến 17 giờ 00, 08/07 và 10/07/2020
  • Địa điểm: tại trường Đại học Xây dựng
  • Các trường hợp sinh viên có nhu cầu tham gia khóa học đề nghị liên hệ tới văn phòng bộ môn Tin học Xây dựng P423A1 Trước 17h ngày 3/7/2020

Nội dung khóa học

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *