THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

Để việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên phù hợp với tổ chức đào tạo của trường trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhà trường yêu cầu các đơn vị thực hiện như Thông báo dưới đây!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *