LỊCH NGHIỆM THU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2019-2020

Để tạo điều kiện cho các nhóm đề tài NCKH sinh viên kịp hoàn thành trong năm học, cũng như để phù hợp với tình hình thực tế, nhà trường thông báo lùi thời gian nghiệm thu đề tài NCKH Sinh viên năm học2019-2020, kế hoạch cụ thể như sau:

Nghiệm thu các đề tài NCKH Sinh viên theo 2 đợt:

  • Đợt 1: dành cho các đề tài hoàn thành đúng tiến độ,dự kiến nghiệm thu từ ngày 01-10/8/2020. Các đề tài bảo vệ thành công trong đợt 1 sẽ được xét chọntham dự Giải thưởng “Sinh viên Nghiên cứu khoa học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020.
  • Đợt 2: dành cho các đề tài bị chậm tiến độ và không thể nghiệm thu trong đợt 1, dự kiến nghiệm thu trong tháng 10/2020;

Những đề tài còn lại nếu có nguyện vọng thì được chuyển sang nghiệm thu cùng đợt với kế hoạch nghiệm thu NCKH Sinhviên năm học 2020-2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *